Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Innvaderende arter

Innvaderende arter er arter uten naturlig tilhørighet til stedet som ofte utkonkurrerer de stedegne artene for ressurser eller habitater. De kan endre struktur og funksjonalitet på økosystemet (f.eks. ved å forandre næringsskjeden og næringsnettet), og føre til tap av biologisk mangfold. Innvaderingen av arter skjer gjennom naturlig utvandring eller migrasjon, men de blir som oftest introdusert pga. menneskelige aktiviteter.

Innvaderende arter har gjerne følgende egenskaper:

  • God evne til å tilpasse seg mange leveforhold (høy økologisk toleranse)
  • Rask og høy formeringsevne
  • Lett for å forflytte seg

Rødrev er en innvaderende art i arktis, og utgjør en trussel mot polarrev

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.