Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Trekkfugler

Migrasjon er et regelmessig trekk av dyr mellom områder hvor de bor på forskjellige tider av året.  Den vanligste grunnen til å migrere er å dra nytte av mat, ly og vann som kan variere med årstider.  Voksne trekkfugler er allerede kjent med ruten som tillot dem å overleve i tidligere år, men ungfuglene er i ukjent terreng. Fuglene har derimot medfødte ekstraordinære navigasjonsferdigheter, trolig basert på lys (sol, stjerner) og magnetfelt.

Omtrent 5 millioner trekkfugler flyr hvert år fra Europa og Asia, hovedsakelig til Afrika. Mange av fuglene følge de samme rutene, ofte langs kystlinjer, fjellkanter og elvedaler. Migrasjon betyr flere uker eller til og med måneders reise. Fuglene må løse en rekke utfordringer underveis.  Disse inkluderer tap av habitater på reisens endestasjon og tap av kritiske stoppesteder underveis f.eks. kystnære våtmarker. De er også ekstra sårbare for jakt og kollisjoner med infrastruktur som kraftledninger og vindturbiner, siden de følger faste ruter. Som følge av dette er mange trekkfuglarter i nedgang, og klassifisert som globalt truet.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.