Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ptaki migrujące

Migracje zwierząt oznaczają regularne i uporządkowane przemieszczanie się ich między rejonami, w których żyją, w różnych porach roku. Około 5 milionów ptaków rocznie migruje z Europy i Azji głównie do Afryki (i z powrotem). Wiele gatunków ptaków przemieszcza się stale wzdłuż tych samych tras: linii brzegowych, grzbietów górskich, dolin rzecznych znanych jako „trasy przelotowe”.

Najczęstszym powodem migracji jest zmiana pór roku i poszukiwanie sprzyjających warunków – pożywienia, wody, schronienia. Migracja może być również związana z różnymi etapami rozwoju, gdy dany rejon jest bezpieczniejszy dla młodych osobników z uwagi na mniejsze zagrożenie drapieżników czy możliwość schronienia. Czasem młody osobnik wymaga innych warunków środowiskowych niż dorosły.

Migracja oznacza kilka tygodni lub nawet miesięcy podróży, często wiążącej się z przekraczaniem barier takich jak góry, morza, pustynie. Ptaki muszą stawić czoła szeregowi problemów, takich jak zapewnienie energii na czas długiego lotu (trudno o bezpieczne przystanki), orientacja i nawigacja. Dorosłe osobniki są już zaznajomione z trasą i różnymi siedliskami, które pozwoliły im przetrwać w poprzednich latach, ale młode ptaki wędrujące po raz pierwszy muszą dotrzeć w nieznane miejsca nieznaną trasą. Umożliwiają to nadzwyczajne umiejętności nawigacyjne, do tej pory nie w pełni poznane, bazujące na orientacji wizualnej (położenie Słońca, polaryzacja światła, układ gwiazd) i innej (pole magnetyczne), stanowiące specyficzny wewnętrzny kompas. Podróże są warunkowane genetycznie, ale silnie wpływają na nie czynniki środowiskowe.

Wędrowne ptaki są narażone na wiele niebezpieczeństw. Należą do nich zniszczenia i degradacja siedlisk naturalnych, utrata krytycznych miejsc postoju, takich jak tereny podmokłe, ale i polowania, zatrucia, zanieczyszczenia, kolizje z infrastrukturą (linie energetyczne i turbiny wiatrowe).

W rezultacie populacje ponad 40% gatunków ptaków wędrownych się zmniejszają, a prawie 200 klasyfikuje się jako zagrożone globalnie. Światowym rekordzistą pod względem długości wędrówek migracyjnych jest rybitwa popielata.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.