Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Йоносфера

Йоносферата е част от горната атмосфера, простираща се от около 80 до 1000 км над земната повърхност, която е частично йонизирана.

Радиацията (слънчева или космическа) с дължини на вълната по-къси от UV лъчите,  има достатъчно енергия, за да отдели електрона от неутралния  атом или молекула, която след това се превръща в йон.

Поради по-ниската плътност на горната атмосфера такива свободни електрони могат да съществуват за кратък период от време, преди да се сблъскат с йони, които се рекомбинират в неутрални атоми. Всяка промяна в слънчевата и космическата радиация оказва влияние върху свойствата на йоносферата, като по този начин влияе върху например разпространение на радиовълните, използвани  за комуникация и навигация.

Illustration: wikipedia.org

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.