Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Јоносфера

Јоносферата е дел од горниот дел на атмосферата која се протега од околу 80 до 1000км над земјината површина,која делумно јонизира. Зрачењето (соларно или космичко) со пократки бранови должини од ултравиолетовите  зраци,има доволно  енергија да ги одвои електроните од неутралните атоми или молекули, кои потоа стануваат јони.

Поради помалата густина од горната атмосфера како слободни електрони можат да постојат за краток временски период пред да се судрат со јоните кои се комбинираат во неутралните атоми. Секоја промена на соларните или космичките зрачења влијае на својствата од јоносферата, како на пример размножувањето на радиобрановоте користени за комуникација и навигација.

Illustration: wikipedia.org

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.