Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Jonosferë

Jonosferë është një pjesë e atmosferës së sipërme, që shtrihet nga rreth 80 në 1000 km mbi sipërfaqen e Tokës, e cila është pjesërisht e jonizuar.

Rrezatimi (diellor ose kozmik) me gjatësi vale më të shkurtra se UV ka energji të mjaftueshme për të ndarë një elektron nga një atom ose molekulë neutrale, e cila më pas bëhet jon.

Për shkak të densitetit më të ulët të atmosferës së sipërme, elektronet e tillë të lirë mund të ekzistojnë për një periudhë të shkurtër kohe përpara se të përplasen me jonet që rekombinojnë në atomet neutrale. Çdo ndryshim në rrezatimin diellor dhe kozmik ndikon në vetitë e Jonosferës, duke ndikuar kështu në f.e. përhapjen e valëve të radios që përdoren për komunikim dhe lundrim.

Ilustrimi: wikipedia.org

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.