Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Коронарни дупки

Магнитното поле на слънцето има много сложна, постоянно променяща се структура. Тя може да бъде наблюдавана с помощта на изображения в рентгенови и ултравиолетови вълни. В тези групи (които позволяват да се наблюдава един от атмосферните слоеве на слънцето, наречени корона), могат да се разграничат ярки и тъмни региони.

Тъмните области, които се простират от полюсите към екватора, се наричат ​​коронарни дупки. Те се формират на места на еднополюсно магнитно поле (+ или -), където магнитната индукция има много по-ниска стойност, отколкото в други, ярки области. Те посочват областите с по-ниска плътност и наличието на открити линии на магнитно поле, които позволяват на плазмата от слънчевата корона да се измъкне лесно в междупланетното пространство под формата на високоскоростен слънчев вятър (High HoriSet Stream, CH HSS).

Коронарните дупки могат да съществуват в продължение на месеци,  и ако съществуват близо до слънчевия екватор , свързаният с висока скорост слънчев вятър може да достигне земята, причинявайки незначителна до умерена геомагнитна буря. Те са основните източници на геомагнитни бури по време на слънчевите периоди на минимална активност.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.