Ледников карст

Ледников  карст (криокарст) е набор от явления и процеси, които се развиват на повърхността и в рамките на ледниците в резултат на топене на лед и действие на течаща вода, подобно на карстовите феномени, които се развиват в карбонатни скали.

Геоложките образувания, идващи от двете среди, показват необичайна прилика. Ледените карстови процеси водят до отводняване на топене на ледниците.

Вътрешната дренажна система се състои от:

  • мелници / ледникови мелници,
  • кладенци,
  • каскади
  • канали
  • коридори
  • камари
  • карстови извори

Снимка вдясно: Вътрешни дренажни системи на ледниците, В: Karst и Cryokarst, Tyc.A, Stefaniak K. (eds) 2007. Изследвания на Факултета по природни науки на университета в Силезия № 45: 49-64.

Kolondra L., Pulina M.1998 Charting of surface relief forms of polar glacier on the example of Hans Glacier) Hornsund Fiord, Spitsbergen, appendix: Cryo-karst forms on the Hans Glacier, Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen (Geographic expeditions to Spitsbergen) UMCS Lublin: 59-7.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.