Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Karstat akullnajore

Karst akullnaj (Cryokarst) – një grup fenomenesh dhe procesesh që zhvillohen në sipërfaqen e dhe brenda një akullnajë si rezultat i shkrirjes së akullit dhe veprimit të ujit rrjedhës, ngjashëm me fenomenet  karstike që zhvillohen në shkëmbinj karbonatikë.

Formacionet gjeologjike që vijnë nga të dyja këto mjedise tregojnë ngjashmëri të çuditshme.

Proceset glaciale të karstit krijojnë sisteme kulluese të akullnajave të shkrirjes.

Sistemi i brendshëm i kullimit përbëhet nga:

  • moulins / mullinj akullnajë,
  • puse,
  • kaskadat
  • kanalet
  • korridoret
  • dhomat
  • burimet karstike

Foto në të djathtë: Sistemet e brendshme të kullimit të akullnajave, Në: Karst dhe Cryokarst, Tyc.A, Stefaniak K. (eds) 2007. Studimet e Fakultetit të Shkencave të Tokës, Universiteti i Silecia Nr 45: 49-64.

Kolondra L., Pulina M.1998 Shembuj të formave lehtësuese të sipërfaqes së akullnajës polare në shembullin e Hans Glacier) Hornsund Fiord, Spitsbergen, shtojca: forma Cryo-karst në Hans Glacier, Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen (Ekspedita Gjeografike në Spitsbergen) UMCS Lublin: 59-7.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.