Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Неинвазивно вземане на проби

Неинвазивното вземане на проби означава, че събирате биологична проба от животно, без действително да боравите с животното. Традиционно, ако искате да събирате проби от животни,. напр. за ДНК анализ, трябва да хванете животното в капана и евентуално да го анестезирате, за да можете да вземете кръвна или тъканна проба. Този вид манипулация поставя много стрес върху животното, което при някои обстоятелства може да означава, че животното умира.

Неинвазивното вземане на проби се опитва да избегне този стрес, като създаде например капани за коса, които се проверяват само на всеки 2 седмици или чрез събиране на фекални проби, така че животните никога не трябва да влизат в пряк контакт с хората.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.