Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Неинвазивно земање примероци

Неинвазивното земање примероци значи собирање биолошки примероци од животни, без соочување со животните. Традиционално, ако сакате да соберете примероци од животни на пример за ДНК анализа, морате да го фатите животното во стапица и можеби да го анестезирате за да може да земеме примерок од крв или ткиво. Ваквиот начин на земање на примероци предизвикува многу стрес врз животното, што во некои случаи може да значи дека животното може да умре.

Неинвазивното земање примероци се обидува да го намали овој стрес преку поставување на пр. замки за коса кои се проверуваат само на секои 2 недели или со собирање на фекални примероци, така што животните никогаш не мора да стапат во директен контакт со луѓето.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.