Пакетен лед

Пакетният лед е разновидност  от морски лед, който не е прикрепен към брега или бреговата линия, което е в състояние на значително движение и деформация, което означава, че пакетът лед е морски лед, който не е бърз лед. В Арктика пакетният лед претърпява редовен сезонен цикъл, в който ледът се топи през пролетта и лятото, достига минимална степен около средата на септември, след което се увеличава през есента и зимата, преди да достигне максимум около средата на март.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.