Полегатост

Зоната на въртене на земята е наклонена по отношение на линията, перпендикулярна на равнината на земната орбита, и варира между 22.1 и 24.5 градуса. Текущата стойност на наклона е 23,5 градуса и намалява.

Периодът на цикличния цикъл е около 41 000 години.

Когато наклонът е с по-ниска стойност, сезоните са по-меки и по-сравними помежду си. Ако има по-висока стойност, сезоните са по-екстремни.

Image source: NASA

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.