Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Pjerrësim (përdredhje)

  • Aksi i rrotullimit të Tokës është i përkulur në krahasim me vijën pingul me planin e orbitës së Tokës dhe shkon në mes 22.1 dhe 24.5 gradë.
  • Vlera aktuale e animit është 23.5 gradë dhe po zvogëlohet.

Periudha e ciklit të përdredhjes (pjerrësisë) është rreth 41,000 vjet.

  • Kur ky cikël ka vlerë më të ulët, stinët janë më të buta dhe më të krahasueshme me njëra-tjetrën.
  • Nëse ky cikël ka vlerë më të madhe, sezonet janë më ekstreme.

Image source: NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.