Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Pingo

Një Pingo është një kodër konike ose e zgjatur, apo edhe një kodër në formë kubeje të përbërë nga një shtresë e tokës që mbulon një bërthamë të madhe të akullit. Kjo ndodh në shumicën e zonave me trashësi nëntokësore të ngrirë të pandërprerë. Një pingo përmban shtresa masive të akullit të formuara nën presionin hidrostatik.

Ka dy lloje të pingosh:

  1. pingo të sistemit të hapur dhe pingo të sistemit të mbyllur. Pingos të sistemit të hapur kanë një kanal të hapur që furnizon ujin artesian.
  2. Pingo të sistemit të mbyllur formohen nga një furnizim i kufizuar me ujë të bllokuar nga ngrirja e brendëshme e liqeneve nga kufijtë e tyre.

Pingot mund të jetë deri në 70 metra të lartë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.