Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Пинго

Пингът е коничен или удължен хълм, или дори куполна купчина, състояща се от слой почва, покриваща голямо ядро от лед. Това се случва в повечето райони, където има наличие на вечно замръзнала повърхност. Пингът съдържа масивни ледени слоеве под хидростатично налягане.

Има два вида пингъси: пинго с отворена система и пинго  със затворена система. Отворените системи  имат отворен тръбопровод, който доставя артезианска вода. Пинговете със затворена система се формират от ограничено водоснабдяване, задържано от замръзване на езерата в рамките на техните граници.

Пинго може да бъде до 70 метра височина.

 

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.