Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Oblikvitet

Aksehelning (oblikvitet) angir at jordens rotasjonsakse ikke står vinkelrett på planet av jordas bane, men derimot heller. Helningen er for tiden 23.5 grader og synkende. Jorda følger en oblikvitetssyklus på rundt 41.000 år, og helningen varierer mellom 22.1 and 24.5 grader i løpet av den perioden.

Når helningen er lavere er årstidene mildere og mer like hverandre. Hvis den er høyere er årstidene mer ekstreme.

Foto: NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.