Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Nachylenie osi obrotu Ziemi

Oś obrotu Ziemi jest nachylona względem prostej prostopadłej do płaszczyzny ziemskiej orbity i przyjmuje wartości pomiędzy 22,1 a 24,5 stopnia. Aktualna wartość nachylenia to 23,44 stopnie i ma tendencję malejącą. Okres cyklu zmian nachylenia osi obrotu Ziemi wynosi około 41 000 lat.

Gdy kąt nachylenia ma mniejszą wartość, pory roku są łagodniejsze i mniej różnią się między sobą. Gdy wartość ta wzrasta, pory roku stają się bardziej ekstremalne.

Źródło: NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.