Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Скумрия

Скумрията е пелагична, аеродинамична и бърза риба, позната от широки миграции. Общият размер за големите видове  е от 35 cm до 45 cm.

Атлантическата скумрия се среща извън североизточното крайбрежие на Северна Америка, край бреговете на Мароко, в Средиземно море и дори до Баренцовото море (макар и по-надълбоко на север). Скумрията не е била известна преди това да се размножава в исландски води, но мигрира там от време на време и след това може да се намери в цялата страна. От архивите става ясно, че това се случва редовно, тъй като за голяма част от улова на скумрия се съобщава, в продължение на много години, в периода  около 1900 г., както и през топлите периоди  от 1926 до 1945 г., и спорадично между и след това. Също така е ясно, че сега тече масово мигриране в исландската изключителна икономическа зона (ИИЗ), поради настоящите топли океански условия.

Скумрията е ценна пелагична риба и по-голямата част от улова е за  консумация от човека.

Jón Baldur Hlíðberg

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.