Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Дълбочина на нулевата годишна амплитуда (ZAA)

Дълбочината на нулевата годишна амплитуда (ZAA) е разстоянието между повърхността на земята и точката под повърхността, където земята не се влияе от температурните разлики за една година.
При пермафрост горният слой, известен като „активен слой“, се влияе от топене и замръзване през цялата година. Под този слой температурата винаги е под 0 ° С и поради това почвата е замразена трайно. На по-голяма дълбочина, годишните вариации в температурата стават все по-малко и по-малко значими,  и накрая под определено ниво температурата остава постоянна през цялата година.
Точката, в която годишната промяна в температурата е по-малка от 0.1 ° C, се определя като „Дълбочина на нулевата годишна амплитуда“ (ZAA).

Дълбочината на тази точка може да варира между 10 и 20 метра под повърхността, което зависи от климатичните условия и почвата.
Под ZAA температурата на почвата постепенно се увеличава с увеличаването на дълбочината, поради геотермалната топлина, която произлиза отдолу. Тук температурата на почвата (която е под 0 ° С през цялото време на замръзване) отново е на 0 ° C. Следователно тази точка разделя замръзналата почва от неразтворената почва,  и показва долната граница на постоянното замръзване.

Depth of Zero Annual Amplitude (ZAA), © PermaNet Alpine Space

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.