Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Окисляване на океана

Окисляването на океана е значима и вредна последица от излишния въглероден диоксид в атмосферата.
Около половината от антропогените от индустриалната ера, CO2, се абсорбира във времето от океаните. Това ни донесе полза от забавянето на изменението на климата, което тези емисии биха предизвикали, ако бяха останали във въздуха.

Само през последните 200 години океанската вода е станала с 30% по-киселинна (по-ниско рН) – по-бърза от всяка известна промяна в океанската химия през последните 50 милиона години.
Масивните количества CO2, абсорбирани от моретата, променят химията на водата и засягат жизнения цикъл на много морски организми, особено тези в долния край на хранителната верига.

Продължителното окисляване на океаните причинява това, че много части от океана остават ненаситени с минерали от калциев карбонат, което вероятно ще повлияе на способността на някои организми да произвеждат и поддържат черупките си.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.