Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Næringsstoffer

Uorganiske næringsstoffer, såsom nitrater, fosfater og kiselsyre er nødvendige for planteplankton at syntisere deres celler og cellulære maskineri.

Som følge af, at partikler (såsom plankton, døde dyr eller afføring) med tyngdekraften synker ned i havdybet, forsvinder næringsstofferne konstant fra den fotiske zone, og bliver kun fyldt op igen ved blanding eller opstigning af dybere vand (kaldet for upwelling). Om sommeren forværres denne situation, idet solvarmen og reducering af vind, øger den lodrette lagdeling og skaber en stærk termoklin, hvilket gør det vanskeligt for vinden at nå ned til dybere vand.

Resultatet er, at primær produktionen (og processerne, hvor næringspartikler synker ned i havdybet) konstant opbruger næringsstofferne i blandingslaget. I mange havområder fører dette til mangel på næringsstoffer i blandingslaget, især om sommeren, når vinden i mindre grad opblander vandet (selv om der er nok af lys).

Men så længe den fotiske zone trænger dybt nok ned, kan primærproduktionen fortsætte under det blandede lag, hvor lys-begrænset vækst betyder, at næringsstofferne ofte er mere rigelige.

Hannes Grobe

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.