Βιοέκπλυση

Η βιοέκπλυση είναι ένα προπαρασκευαστικό βήμα για την ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, βασισμένη στην καταλυτική οξείδωση των θειούχων ορυκτών. Η βιοέκπλυση περιλαμβάνει αβιοτικές και βιοτικές αντιδράσεις, συχνά με διαφορετικές απαιτήσεις.

Επί του παρόντος, η βιοέκπλυση χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την ανάκτηση χαλκού, ουρανίου και χρυσού.

Τα μικρόβια βιοέκπλυσης περιλαμβάνουν Τ. Ferrooxidans, Τ. Thiooxidans και L. Ferrooxidans.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.