Θερμόσφαιρα

Η Θερμόσφαιρα είναι το στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας που αρχίζει στα περίπου 80 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται με το υψόμετρο. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλείται από τις φυσικοχημικές  διεργασίες που προκαλούνται από την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου (ιονισμός, διάσπαση), η οποία αποτελεί πρόσθετη πηγή θερμότητας. Η Θερμόσφαιρα τελειώνει με την θερμόπαυση, όπου η θερμοκρασία δεν αυξάνεται πλέον με το αυξανόμενο ύψος. Το σέλας εμφανίζεται στη Θερμόσφαιρα.

Source: Nikolaos Nerantzis

Source: Nikolaos Nerantzis

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.