Ιονόσφαιρα

Η ιονόσφαιρα είναι μέρος της ανώτερης ατμόσφαιρας, που εκτείνεται από τα περίπου 80 έως τα 1000 χλμ πάνω από την επιφάνεια της Γης και είναι μερικώς ιονισμένη.

Η (ηλιακή ή κοσμική) ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερη από την υπεριώδη έχει αρκετή ενέργεια για να ‘διώξει’ ένα ηλεκτρόνιο από ένα ουδέτερο άτομο ή μόριο, το οποίο στη συνέχεια γίνεται ιόν.

Λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας της ανώτερης ατμόσφαιρας τέτοια ελεύθερα ηλεκτρόνια μπορεί να υπάρχουν για μια σύντομη χρονική περίοδο πριν συγκρουστούν και ‘συλληφθούν’ από τα ιόντα, τα οποία στη συνέχεια γίνονται ουδέτερα άτομα/μόρια. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ηλιακή ή/και κοσμική ακτινοβολία επηρεάζει τις ιδιότητες της ιονόσφαιρας, επηρεάζοντας έτσι τη f.e. διάδοση ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιείται για επικοινωνία και πλοήγηση.

Εικονογράφηση: wikipedia.org

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.