Καιρός

Ο καιρός είναι η στιγμιαία ή η τρέχουσα κατάσταση της ατμόσφαιρας. Χαρακτηρίζεται από μια σειρά ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, η νέφωση και τα κατακρημνίσματα (υετός) (π.χ. βροχή).

Οι παράμετροι του καιρού μετρώνται με διαφορετικά μέσα. Για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική θερμοκρασία και η πίεση μετριούνται τυπικά με ένα θερμόμετρο και ένα βαρόμετρο.

Γενικά, ο καιρός που επιδρά στην επιφάνεια της Γης και στους ανθρώπους που ζουν επάνω της δημιουργείται στην τροπόσφαιρα.

Φωτογραφία: METEOFRANCE

METEOFRANCE

Το σχήμα δείχνει ένα παράδειγμα δορυφορικού χάρτη καιρού για τις 27 Σεπτεμβρίου 2010 στις 2μμ. Τα σύννεφα εμφανίζονται λευκά. Αυτός ο τύπος χάρτου καιρού χρησιμοποιείται για τη δοκιμή μοντέλων πρόβλεψης καιρού.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.