Λιθόσφαιρα

Η λιθόσφαιρα είναι το άκαμπτο, εξώτατο στρώμα της Γης. Αποτελείται από τον φλοιό και τον ανώτατο μανδύα και βρίσκεται πάνω από την ασθενόσφαιρα. Το όριο μεταξύ της λιθόσφαιρας και της ασθενόσφαιρας προκύπτει με βάση τη διαφορά στις μηχανικές τους ιδιότητες και συνδέεται γενικά με την ισοθερμία των 1000 οC.

Υπάρχουν δύο τύποι λιθόσφαιρας, ο ένας είναι η ωκεάνια (βρίσκεται στις ωκεάνιες λεκάνες, όπου υπάρχει ωκεάνιος φλοιός) και η λιγότερο πυκνή ηπειρωτική λιθόσφαιρα (όπου εμφανίζεται ο ηπειρωτικός φλοιός).

Η λιθόσφαιρα χωρίζεται σε τεκτονικές πλάκες και το πεδίο της γεωφυσικής επιστήμης που μελετά τις κινήσεις και τις ιδιότητες των τεκτονικών πλακών ονομάζεται γεωδυναμική.

Φωτογραφία: Εικονογράφηση: leeds.ac.uk

Illustration: leeds.ac.uk

 

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.