Μετεωρολόγος

Ο μετεωρολόγος παρατηρεί, αναφέρει και προβλέπει τις καιρικές συνθήκες. Μ’ άλλα λόγια, είναι ένα άτομο που μελετά επαγγελματικά την ατμόσφαιρα και χρησιμοποιεί επιστημονικά μέσα για να παρατηρεί, να κατανοεί, να εξηγεί, να αναφέρει και να προβλέπει τις καιρικές συνθήκες και τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις και μετρήσεις γίνονται με ποικίλους τρόπους σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, οι οποίες ονομάζονται μετεωρολογικές περιοχές. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποστέλλονται σε καταγραφικά κέντρα σε όλο τον πλανήτη. Η νεότερη μετεωρολογία έχει εξελιχθεί μέσω της θεωρητικής κατανόησης και μέσω νέων τεχνολογιών όπως οι υπολογιστές και οι δορυφόροι, που έχουν συμβάλει στην αποτελεσματικότερη συλλογή δεδομένων και παρατήρηση των καιρικών συνθηκών.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.