Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Meteorologist

Meteorolog është dikush që vëzhgon, raporton dhe parashikon kushtet e motit.

Me fjalë të tjera është një person që studjon në mënyrë profesionale atmosferën dhe përdor parime shkencore për të vëzhguar, kuptuar, shpjeguar, raportuar, dhe parashikuar kushtet e motit dhe fenomenet atmosferike.

Vëzhgimet dhe matjet meteorologjike bëhen në mënyra të ndryshme nga vende të ndryshme në botë, të quajtura vende meteorologjike.

Të dhënat e mbledhura dërgohen në qendrat e katalogimit në të gjithë globin.

Meteorologjia e fundit ka përparuar përmes të kuptuarit teorik dhe përmes teknologjive të reja të tilla si kompjuterë dhe satelitë, të cilët kanë përmirësuar mbledhjen e të dhënave dhe vëzhgimin e motit.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.