Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Metanogjen

  • Metanogjenet  janë bakterje që, si rezultat i procesit të frymëmarrjes, prodhojnë metan – një gaz serrë i ndezshëm që prodhohet nga degradimi anaerobik i mbeturinave të bimëve.
  • Mjedisi methanogjenik duhet të jetë pa oksigjen, neutral ose pak alkalik, dhe duhet të përmbajë të paktën 50% ujë.
  • Shumica e metanogjeneve gjenden në moçalet dhe pellgjet.
  • Ata janë gjithashtu të pranishëm në zona me ngrirje përgjatë gjithë vitit dhe akullnajat.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.