Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Metoda lundruese

Një metodë indirekte për matjen e shkarkimit të lumit (një metodë shtrirjeje). Një metodë e thjeshtë që nuk kërkon përdorimin e pajisjeve matëse të komplikuara. Matja është bërë duke matur kohën që merr një objekt lundrues për të udhëtuar në një distancë të caktuar në drejtim të rrymës. Metoda përdoret vetëm për një vlerësim të përafërt të shkarkimit për shkak të nivelit të lartë të pasaktësisë së rezultateve.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.