Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Metoda volumetrike

Një metodë e drejtpërdrejtë e matjes së shkarkimit (shkalla e rrjedhjes) e një lumi. Kjo metodë ka një gabim të vogël (<1%), por është i zbatueshëm vetëm për matjet e shkarkimit të rrjedhave të vogla (me shkarkim të ulët), zakonisht të daljeve të pranverës në të cilat dalja ndodh si një lumë i koncentruar ose në vende ku mund të jetë i gjithë uji i rrjedhshëm kapur. Matja bëhet në një mënyrë të thjeshtë dhe të pakomplikuar. Mjafton të vendosni një enë me një vëllim të njohur nën rrjedhjen e ujit për të kapur të gjithë ujin që rrjedh dhe për të matur kohën në të cilën kontenieri mbush me ujë.

Source: www.openchannelflow.com

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.