Ορογραφικά νέφη

Τα ορογραφικά νέφη εμφανίζονται όταν οι βεβαρημένες με υγρασία αέριες μάζες αναγκάζονται από το ανάγλυφο της Γης ν’ ανεβούν σε μεγάλα υψόμετρα, π.χ. στις κορυφογραμμές των βουνών. Ο αέρας που κινείται προς τα πάνω ,σε μεγαλύτερα υψόμετρα, (οι λεγόμενοι αναβατικοί άνεμοι) ψύχονται και οι υδρατμοί στη μάζα του αέρα συμπυκνώνονται σχηματίζοντας σύννεφα. Συχνά συμβαίνει κατακρήμνιση. Μετά την διέλευση τους από περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου, οι άνεμοι κινούνται χαμηλότερα λόγω της βαρύτητας (καταβατικοί άνεμοι), μεταφέροντας υψηλής πυκνότητας ξηρότερο αέρα.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.