Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Retë orografike

Retë orografike shfaqen kur masat ajrore të lagështisë janë të detyruara nga topografia e Tokës (peizazhi) të ngrihet mbi tokë të lartë, siç janë kreshta malore.

Ajri që lëviz lart në tokë të lartë (të ashtuquajturat erëra anabatike ftohen dhe avulli i ujit në ajër kondensohet, duke krijuar retë, zakonisht ndodh reshjet

Pas kalimit të tokës lartësuese, erërat rrjedhin drejt greminës nën forcën e gravitetit (erërat katabatike ) që mban densitet të lartë, ajër më të thatë.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.