Στρατόσφαιρα

Η Στρατόσφαιρα είναι ένα στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης που βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 14 χλμ. και 60 χλμ. περίπου. Είναι ένα τμήμα της ατμόσφαιρας όπου η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση του υψομέτρου. Η στρατόσφαιρα βρίσκεται πάνω από την τροπόσφαιρα από την οποία χωρίζεται από μια ενδιάμεση ζώνη που ονομάζεται τροπόπαυση.

Στο πάνω μέρος του προφίλ θερμοκρασίας (που απεικονίζεται δίπλα), από 14 έως 35 χλμ., η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται με το υψόμετρο. Μια μάζα αέρα στην στρατόσφαιρα δεν θα ανέβει ψηλότερα, αλλά μάλλον θα παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο (σταθερό) υψόμετρο. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία κατακόρυφων στρωμάτων – ή strata – αέρα με πανομοιότυπες θερμικές ιδιότητες και για αυτόν το λόγο προέρχεται η ονομασία στρατόσφαιρα.

Σε ένα στρώμα αέρα, ο αέρας μπορεί να αναμειχθεί μόνο με γειτονικές αέριες μάζες που έχουν τις ίδιες ιδιότητες, επομένως μόνο οριζόντια, χωρίς να περάσει πάνω ή κάτω από ένα άλλο στρώμα αέρα.

Οι μικρές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στο προφίλ θερμοκρασίας της Στρατόσφαιρας οφείλονται στην στρωματοποιημένη δομή της.

Source: Nikolaos Nerantzis

Source: Nikolaos Nerantzis

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.