Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Stratosfæren

Stratosfæren er et lag av atmosfæren på jorden som ligger i mellom 14 km og 60 km høyde over havet. Her øker temperaturen gradvis med økende høyde, mye som følge av ozonlaget som ligger i nedre del av stratosfæren. De varme luftmassene i stratosfæren stiger ikke (i motsetning til i troposfæren), men forblir i en bestemt høyde. Dette fører til dannelse av nokså stabile luftlag. Dette utnytter vi f.eks. i flytrafikk. Flyr vi i stratosfæren unngår vi de fleste steder troposfærens turbulens.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.