Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Stratosfera

Stratosfera to warstwa atmosfery ziemskiej pomiędzy 14 a 60 km nad powierzchnią Ziemi. W stratosferze temperatura stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem wysokości. Stratosfera oddzielona jest od troposfery strefą przejściową (tropopauza).
W górnej części profilu temperatury (por. rysunek) od 14 do 35 km, temperatura powietrza wzrasta wraz ze wzrostem wysokości. Masy powietrza nie mieszają się pionowo, co prowadzi do powstania warstwy lub warstw powietrza o identycznych właściwościach termicznych.

Mieszanie następuje wyłącznie w poziomie, z sąsiednimi warstwami powietrza, w obrębie tej samej warstwy.
Niewielkie wahania widoczne w profilu temperatury w stratosferze są spowodowane właśnie jej strukturą warstwową.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.