Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Воздушна струја

Релативно, тесните струи на силните ветрови што се движат на големи воздушни маси од запад до исток, влијаејќи на временските системи во светот.

Воздушните струи се наоѓаат 9-16 км над површината на Земјата, веднаш под тропосферата. Тие формираат маси на краевите на соседните воздушни маси со значителна промена во температурите, како што е поларниот регион и потоплиот воздух на југ.

Промената на климата влијае врз воздушната струја, предизвикувајќи ја така наречената „залутана воздушна струја“ ; кога воздушната струја следи „брановит“ неправилен пат тоа доведува таму да има време со ладни бранови кои се движат јужно од Арктикот кон посредишните пространства, донесувајќи смрзнувачки услови кои се задржуваат и по неколку недели(на пр. екстремно ладно време, снежни зими).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.