Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Време

Времето е моментална состојба на атмосферата. Се карактеризира со опсег на атмосферски параметри како што се температура, притисок, влажност, брзина и правец на ветрот, облачност и врнежи. Временските параметри се мерат со различни инструменти. На пр. Атмосферската температура и притисок се мерат со термометар и барометар. Сепак, времето што влијае врз површината на Земјата и луѓето кои живеат во неа, се случува во тропосферата.

Слика: MeteoFrance

Фигурата покажува пример на сателитска мапа за времето на 27.09.2010 год. во 14:00 часот. Облаците се означени со бело. Овој тип на временски мапи се користени за тестирање на модел на временска прогноза.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.