Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Дијагенезата

Дијагенезата се случува пред метаморфизам. Тоа се случува на температура помала од 200 ° C и при притисок помал од 3 Kbar, ова е низок притисок, нискo- температурeн променлив процес. Процесот вклучува хемиски и физички промени со набивање, цементирање итн. Бидејќи постојат неколку различни минерали со камен, ефектот ќе биде различен на различните видови карпи. Еден пример е дека диагенезата на фелдшпат ќе се претвори во минерал од глина. Општо земено, дијагентските промени на карпите или седиментите се случуваат помеѓу времето на таложење и додека тој не се зацврсти.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.