Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diagjeneza

Diagjeneza ndodh para metamorfizmit. Kjo ndodh në temperatura më pak se 200 ° C dhe në presione më të ulëta se 3 Kbar, ky është një proces i ndryshimit të presionit të ulët dhe temperaturës së ulët. Procesi përfshin ndryshime kimike dhe fizike nga zbukurimi, çimentimi etj. Meqenëse ka disa minerale të ndryshme brenda shkëmbit, efekti do të jetë i ndryshëm në llojet e ndryshme të shkëmbit. Një shembull është se diagjeneza e feldspatit do të kthehet në një mineral balte. Në përgjithësi ndryshimet diagjenetike të shkëmbit ose sedimenteve ndodhin ndërmjet kohës së depozitimit  derisa të jetë ngurtësuar.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.