Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Клима

Клима е состојба на атмосферата во текот на долги временски периоди, обично со години, децении, векови итн. Ги претставува преовладувачките временски услови како што се просечната температура, влажноста, брзината и насоката на ветрот, облачноста и врнежите (на пример, дождот). Климата е топла на екваторот и студена на половите. Таа земена просечно во сите региони на Земјата ја сочинува глобалната клима на самата Земја.

Климата се лади и се загрева низ историјата на Земјата поради различни причини, особено варијации во активноста на Сонцето и во ротацијата на Земјата во однос на Сонцето. Сепак, многу брзото затоплување што се случува денес е резултат на зголемените нивоа на стакленичките гасови во атмосферата.

EUMETSAT H-SAF PR-OBS-5 Производствена сателитска област CNMCA.

Сликата покажува пример за атмосферска температура на површината на Земјата во јануари. Температурите се во просек во текот на периодот  1959-1997 година. Црвените области одговараат на топла клима и сините области на ладна клима.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.