Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ледена доба

Било кој геолошки период за време на густата покривка на вечен мраз кој е безграничен простор од земјата. Таквите периоди со замрзнување траат и по неколку милиони години и тоа доведува до драстично обликоменување на површината на надворешноста на сите континенти. Поголемите снежни обвивки ја одбиваат светлината од сончевата енергија во атмосферата и ја намалуваат температурата во уште поголема мера.

Има најмалку 5 главни ледени времиња во периодот од 4,6 милијарди години, односно од настанокот на Земјата – има голема веројатност уште повеќе ледени доби да се појавиле уште пред појавата на човекот пред околу 2,3 милиони години.

Во изминатите милиони години Земјата искусувала големи ледени доби на секои 100,000 години. Има неколку теории поврзани со овај феномен, вклучувајќи ги астрономските фактори, концентрацијата на морското железо , редукцијата на карбодиоксидот во атмосферата, возвишението на континенталните блокови.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.