Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Glaçimi

Epoka Akullnajore. Një epokë akullnajore është një periudhë kohore kur klima ftohet dhe temperatura është shumë e ulët duke rezultuar në fërkim ose në një fletë të akullit që mbulon një zonë toke. Epoka Akullnajore quhet edhe periudha akullnajore ose mosha akullore.

Toka ka përjetuar shumë Epoka Akullnajore gjatë 2,6 milion viteve të kaluara. Kur një Akullnaje përfundon klima ngrohet dhe toka është në një periudhë klimatike të quajtur Ndërngrirje.

Epoka e fundit e akullit, e cila shpesh në Evropë quhet Weischelian, ishte më e ftohtë rreth 22.000 vjet më parë dhe përfundoi rreth 11.700 vjet më parë.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.