Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Хајндкастинг

Хајндкастинг (анг. hindcasting) е процес при кој се тестираат компјутерски модели (на пример модели за климатските промени) преку нивно споредување со вистински  набљудувања од минатото за да се открие колку моделите се совпаѓаат со историските записи. Моделите кои не успеваат да се совпаднат записите од минатото нема да создаде вистинити претпоставки, па затоа потребно е менување на параметрите за повеќе да одговараат на набљудувањата. Ако моделот се совпадни со записите за температурата од минатите истражувања, тоа значи дека од моделот добиваме сигурни резултати.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.