Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Forskningsdugnad

Forskningsdugnad er en type forskning der frivillige vanlige folk samarbeider om å samle inn data. Historisk sett refererer begrepet til såkalte amatørforskere, som ikke samarbeidet med vitenskapelige institusjoner. I dag skjer det i større og større grad som del av organisert samarbeid med faktiske forskere.

Fenomenet er såpass nytt i Norge at vi ikke har etablert klar begrepsbruk. Noen kaller det også f.eks. borgerforskning, borgervitenskap, borgerstyrt datafangst, eller folkeforskning. Det er langt mer utbredt i utlandet, og har økt kraftig siden de spede begynnelsene på 1990-tallet. Det har som hovedformål å fremme bevisstgjøring av vitenskap blant folk flest, selv om noen forskningsprosjekter har datainnsamlingen som et mål i seg selv.

To vanlige former for forskningsdugnad er deltakelse som hjelpemannskap i forskningsekspedisjoner, og datainnsamling som ledd i vitenskapelig overvåkning. To eksempler på forskningsdugnader er:

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.