Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Shkenca qytetare

Një lloj kërkimi në të cilin vullnetarët bashkëpunojnë me shkencëtarët. Që nga viti 1990, termi “shkenca qytetare” gjithashtu qëndron për aktivitete shkencore të njohura, të cilat synojnë të promovojnë ndërgjegjësimin e publikut për shkencën.

Historikisht, termi i referohet shkencëtarëve amatorë, të cilët nuk kanë bashkëpunuar me institucionet shkencore ose nuk kanë marrë shkallën e arsimit në një fushë të caktuar.

Ndër format e shkencës qytetare, mund të dallojmë: pjesëmarrjen në ekspedita kërkimore, grumbullimin e të dhënave si pjesë e monitorimit shkencor ose pjesëmarrjen në gara.

Projektet që përmbushin objektivat e shkencës qytetare janë, për shembull:

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.