Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Geysir

En geysir er en varm vannkilde, som periodisk utstråler en søyle med varmt vann og damp til en høyde på opptil 100 meter. Tiden som går mellom eksplosjoner kan variere fra minutter til flere timer. En geysir kan også bli inaktiv i mange år (slik som vulkaner) eller til og med dø helt ut.

Geysirer finnes i områder med vulkanisme og magmakamre. Magma avgir varme, noe som øker temperaturen på grunnvann og vulkanske gasser (karbondioksid, metan) oppløst i det. Dette vannet fyller sprekker mellom bergarter og finner sin vei ut gjennom geysiren når temperaturen overskrider kokepunktet. Det fører til nedgang i trykk og temperatur, og det går en viss tid før systemet når kokepunktet igjen.

Navnet geysir er opprinnelig islandsk og er i sin tur relatert til ordet gjósa – som betyr å bryte ut. Det største området med geysirer i verden er derimot ikke Island, men Yellowstone i USA. Det finnes også større områder med geysirer på Kamchatka, New Zealand, Andesfjellene og enkelte geysirer i Peru, Bolivia, Mexico, Azorene, Kenya og Japan.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.