Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Gejzer

Źródło termalne, wyrzucające cyklicznie słup gorącej wody i pary wodnej na wysokość przekraczającą nawet 100 m. Częstotliwość eksplozji może wahać się od kilku minut do kilkudziesięciu godzin, może też zamierać na wiele lat lub  całkowicie zanikać.

Występowanie gejzerów wiąże się z obszarami współczesnego lub młodego – trzeciorzędowego – wulkanizmu i związanych z nim ognisk magmowych. Ogniska magmowe są źródłem ciepła, dzięki któremu podnosi się temperatura wody i rozpuszczonych w niej gazów wulkanicznych (dwutlenku węgla, metanu) wypełniającej system szczelin, kanałów i próżni skalnych, łączących się z powierzchnią przez kanał (komin) gejzeru.

Kiedy temperatura roztworu przekroczy punkt wrzenia, następuje gwałtowne parowanie i ciśnienie wytworzonej pary powoduje eksplozję. Spadek ciśnienia oraz dopływ nowych ilości wód gruntowych powoduje fazę uspokojenia. Kolejny wybuch następuje po dojściu układu do temperatury wrzenia.

Gejzery zostały opisane na Islandii (nazwa pochodzi od Geysir – największego gejzeru Islandii, a ta od słowa gjósa – tryskać, wybuchać).

Największy obszar występowania gejzerów to Yellowstone, ponadto pola gejzerów można spotkać na Kamczatce, Nowej Zelandii, w Andach, a pojedyncze w Peru, Boliwii, Meksyku, Kenii, Japonii i na Azorach.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.