Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Mørketid

I mørketida kommer sola aldri over horisonten. Dette skjer i polare områder i deler av vinteren. Dess nærmere polpunktene du er, dess flere dager med mørketid har du. Mørketid kan – som tussmørke – deles inn i ulike varianter etter hvor mange grader under horisonten sola står på sitt høyeste. F.eks. er en polarnatt >6° under horisonten. Det blir ikke helt mørkt 24 timer i døgnet i områder med mørketid. Noen mener det snarere bør hete fargetid fordi lyset fra sola under horisonten kan brytes i så mange nyanser. Områder med mørketid har tilsvarende lengde midnattssol om sommeren.

Foto: Selv om sola ikke kommer over horisonten i mørketida, så vil lyset fra den likevel reflekteres slik at det sjeldent er helt mørkt midt på dagen. Dette er Bjørndalen ved Longyearbyen midt på dagen den 4. februar Foto copyright: Bjørn Frantzen, NIBIO.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.